Archive for July, 2014

Proiect “Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România”

A.D.A.M. Cluj, parte a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual, are plăcerea de a vă anunţa că, încă din luna aprilie a acestui an, F.D.A.A.M. este unul din partenerii Asociaţiei  „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” în proiectului POSDRU/165/6.2/S/142913, „Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Ceilalţi parteneri implicaţi în proiect sunt: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundaţia World Vision România şi Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

Proiectul îşi propune creşterea nivelului de calificare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov), prin furnizarea de programe integrate de consiliere şi formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă. Perioada de desfăşurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 23.04.2014-22.10.2015.

Actiunile lunii iunie 2014

01.06.2014 Eveniment public: „Ziua interactiunii om-animal”
02.06.2014 Prevenţie: domiciliu
11.06.2014 INformare INformalǎ (pentru tineri): Depresia
16.06.2014 Prevenţie: sediul CARP
30.06.2014 Prevenţie: Clubul Pensionarilor Horea
30.06.2014 Informare: „Yatra”

ZIOA

Depresia

CARP

CP Horea

Yatra